Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Raad

woensdag 1 november 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Sellingen / Kamer 6 (Raadszaal)

Voorzitter
Jaap Velema
Toelichting

Geluidsverslag raadsvergadering 1 november 2023


https://www.raadszaaldigitaal.nl/westerwolde/raad/2023/11/01/

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  In verband met het ontslag van de heer L.H.K. Middel (Gemeentebelangen) is er een vacature ontstaan in de raad. De raad wordt voorgesteld om de geloofsbrieven van de heer P. Warntjes (Gemeentebelangen) te onderzoeken, te besluiten over de toelating en tot installatie over te gaan.

 3. 3
  Mededelingen voor raad en college
 4. 4
  Vaststellen agenda
 5. 5

  Toezeggingen

  Titel
  Bungalowpark De Barkhoorn - Sellingen (T 2023-53)
 6. 6

  De burgemeester informeert de raad over de recente ontwikkelingen in Ter Apel

 7. 7

 8. 8

  Dit voorstel betreft de afdoening van de ingekomen stukken gericht aan de raad. Het is conform het Reglement van Orde een taak van de agendacommissie een voorstel te doen aan de raad over de afdoening van deze stukken.

 9. 9

  De verordening Jeugdhulp Gemeente Westerwolde 2024 is aangevuld met het onderdeel zak- en kleedgeld en in lijn gebracht met nadere regels Jeugdhulp van vorig jaar. Daarmee wordt de huidige verordening vervangen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (3), PVV (3), VVD (1)

  Beleidsstukken en verordeningen

  Onderwerp
  Verordening jeugdhulp 2024
 10. 10

  De schoolbesturen van het voortgezet openbaar onderwijs (VO) in de gemeente Coevorden, Emmen en Westerwolde hebben het voornemen om een bestuurlijke fusie aan te gaan. Gezamenlijk vormen zij een nieuw stichtingsbestuur onder de voorlopige naam Fusiestichting, waarbij het Esdal-college als ‘verkrijgende stichting’ per 1 januari 2024 onder een nieuwe naam met nieuwe statuten zal optreden als het bevoegd gezag voor het openbaar voortgezet onderwijs in de gemeenten Westerwolde, Emmen, Borger-Odoorn, Coevorden en Hardenberg.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (3), PVV (2), VVD (1)
 11. 11

  Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de wet wordt de raad voorgesteld een aantal besluiten te nemen.

  Stemuitslag

  voor 74%
  tegen 26%
  voor
  CDA (3), Gemeentebelangen (6), Lijst Hemmen (1), PvdA (3), VVD (1)
  tegen
  Ecologisch Alternatief (1), Groenlinks (1), PVV (3)

  Beleidsstukken en verordeningen

  Onderwerp
  Omgevingswet: advies, delegatie en participatie

  Toezeggingen

  Titel
  Omgevingswet (T-2023-54)
 12. 11.09

  Stemuitslag

  voor 26%
  tegen 74%
  voor
  Ecologisch Alternatief (1), Groenlinks (1), PVV (3)
  tegen
  CDA (3), Gemeentebelangen (6), Lijst Hemmen (1), PvdA (3), VVD (1)
 13. 11.10

  Stemuitslag

  voor 26%
  tegen 74%
  voor
  Ecologisch Alternatief (1), Groenlinks (1), PVV (3)
  tegen
  CDA (3), Gemeentebelangen (6), Lijst Hemmen (1), PvdA (3), VVD (1)
 14. 11.11

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Groenlinks (1), PvdA (3), PVV (3)
  tegen
  Lijst Hemmen (1), VVD (1)
 15. 12

  Dit voorstel is erop gericht om te komen tot een toekomstbestendige en financieel draagbare vastgoedportefeuille voor de gemeente Westerwolde.

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  CDA (3), Gemeentebelangen (6), Lijst Hemmen (1), PvdA (3), PVV (3)
  tegen
  Ecologisch Alternatief (1), Groenlinks (1), VVD (1)

  Beleidsstukken en verordeningen

  Onderwerp
  Strategisch Vastgoedplan
 16. 13

  Stemuitslag

  voor 63%
  tegen 37%
  voor
  Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (3)
  tegen
  CDA (3), PVV (3), VVD (1)

  Moties

  Titel
  "Hijs de vredesvlag (M2023-02)"
 17. 14
  Sluiting