Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Raad

woensdag 1 februari 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Sellingen / Kamer 6 (Raadszaal)

Voorzitter
Jaap Velema
Toelichting

Geluidsverslag raadsvergadering 1 februari 2023
https://www.raadszaaldigitaal.nl/westerwolde/raad/2023/02/01/

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen voor raad en college
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4
  Vragenronde voor raadsleden
 5. 5

 6. 6

  Dit voorstel betreft de afdoening van de ingekomen stukken gericht aan de raad. Het is conform het Reglement van Orde een taak van de agendacommissie een voorstel te doen aan de raad over de afdoening van deze stukken.

 7. 7

  De Lange Termijn Agenda van de raad (LTA) is een instrument van de raad en is opgenomen in het raadsinformatiesysteem Ibabs. In de LTA worden de te bespreken onderwerpen in de raad vermeld. Daarnaast worden in separate overzichten de toezeggingen, moties en schriftelijke vragen geplaatst. Vanuit het college of de organisatie wordt een voorstel tot afdoening van de toezeggingen, moties en schriftelijke vragen gedaan, onder voorbehoud van besluitvorming door de raad.

 8. 8

  Wij zijn eigenaar van het nu braakliggende terrein aan de Oude Kampenweg in Sellingen wat voorheen in gebruik was als schoolplein. Een deel van dit perceel Vlagtwedde sectie en nummer F 6585 in Sellingen kan worden ingevuld met woningbouw. Het bestemmingsplan laat dit op dit moment niet toe. Om de gronden geschikt te maken voor woningbouw dient een voorbereidingskrediet beschikbaar te worden gesteld. De raad wordt gevraagd dit krediet beschikbaar te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (5), Lijst Hemmen (1), PvdA (5), PVV (3), VVD (1)
 9. 9

  De gemeenteraad van Westerwolde wordt gevraagd de begroting Openbaar Onderwijs Westerwolde 2023-2026 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (5), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (5), PVV (3), VVD (1)
 10. 10

  Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van 4 levensloopbestendige woningen in Bellingwolde. Het plan past niet in het geldend bestemmingsplan. De vergunning kan worden afgegeven nadat de raad een verklaring van geen bedenkingen tegen het plan heeft aangegeven. De raad wordt voorgesteld om deze af te geven.

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (5), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (5), VVD (1)
  tegen
  PVV (3)
 11. 11

  Om de gemeentelijke gebouwen veilig en operationeel te houden wordt verzocht om een extra krediet ad € 956.330,00 beschikbaat te stellen om daarmee de noodzakelijke werkzaamheden voor 2023 uit te kunnen voeren.

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (5), Groenlinks (1), PvdA (5), PVV (3)
  tegen
  Lijst Hemmen (1), VVD (1)
 12. 12

  Voorgesteld wordt het budget voor de Stimuleringsregeling Westerwolde te verhogen met € 2.400.000,00 zodat meer eigenaar(s)/bewoners uit de gemeente Westerwolde een beroep kunnen doen op de regeling en de gemeente Westerwolde bijdraagt aan de doelstellingen met betrekking tot de verduurzaming en kwaliteitsverbetering van de woningvoorraad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (5), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (5), PVV (3), VVD (1)
 13. 13

  Stemuitslag

  voor 47%
  tegen 53%
  voor
  CDA (2), Gemeentebelangen (5), Lijst Hemmen (1), VVD (1)
  tegen
  Ecologisch Alternatief (1), Groenlinks (1), PvdA (5), PVV (3)
 14. 14
  Sluiting