Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Raad

woensdag 26 april 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Sellingen / Kamer 6 (Raadszaal)

Voorzitter
Jaap Velema
Toelichting

Geluidsverslag raadsvergadering 26 april 2023
https://www.raadszaaldigitaal.nl/westerwolde/raad/2023/04/26/

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen voor raad en college
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4

  Conform artikel 16 van het Reglement van Orde kan alleen worden ingesproken over de agendapunten 9, 10 en 11.

 5. 5
  Vragenronde voor raadsleden
 6. 6

 7. 7

  Dit voorstel betreft de afdoening van de ingekomen stukken gericht aan de raad. Het is conform het Reglement van Orde een taak van de agendacommissie een voorstel te doen aan de raad over de afdoening van deze stukken.

 8. 8

  De Lange Termijn Agenda van de raad (LTA) is een instrument van de raad en is opgenomen in het raadsinformatiesysteem Ibabs. In de LTA worden de te bespreken onderwerpen in de raad vermeld. Daarnaast worden in separate overzichten de toezeggingen, moties en schriftelijke vragen geplaatst. Vanuit het college of de organisatie wordt een voorstel tot afdoening van de toezeggingen, moties en schriftelijke vragen gedaan, onder voorbehoud van besluitvorming door de raad.

 9. 9

  Het collegeprogramma geeft aan welke uitdagingen op de gemeente afkomen en waaraan het college wil werken. Het is een leidraad en bepaalt de koers voor het werk van het college en de organisatie in de periode 2022-2026.

 10. 10

  Met het vaststellen van het bestemmingsplan ‘’Veelerveen, Veelerveensterweg/Scheidingsweg’’ wordt beoogd om conform de Woonvisie Westerwolde 2019-2024 twee bouwkavels toe te voegen aan de lokale woningvoorraad in het dorp Veelerveen.

  Resultaat stemming

 11. 11

  De Wet openbaarheid van bestuur is vervangen door de Wet open overheid. Daarom wordt voorgesteld uitvoering te geven aan de wettelijke eisen m.b.t. de uitvoering van deze nieuwe wet.

  Resultaat stemming

 12. 12
  Sluiting