Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Financiële raad

woensdag 12 juli 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Sellingen / Kamer 6 (Raadszaal)

Voorzitter
Jaap Velema
Toelichting

Geluidsverslag raadsvergadering 12 juli 2023


https://www.raadszaaldigitaal.nl/westerwolde/raad/2023/07/12/

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen voor raad en college
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4
  Vragenronde voor raadsleden
 5. 5

  Om in de verordening op te nemen dat de afstemmingsgroep financiën eerste overlegpartner wordt van de Rekenkamer dient de Verordening op de Afstemmingsgroep Financiën aangepast te worden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Gemeentebelangen (6), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (2), VVD (1)

  Beleidsstukken en verordeningen

  Onderwerp
  Verordening Afstemmingsgroep Financiën
 6. 6

  Het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde bieden de raad ter vaststelling de jaarstukken 2022 van de gemeente aan. De jaarrekening betreft alle baten en lasten van de gemeente. Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over de inhoudelijke en financiële resultaten over 2022.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Gemeentebelangen (6), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (2), VVD (1)
 7. 7

  De raad stelt elk jaar het normen- en toetsingskader vast. Hierin staan verordeningen en beleidsregels opgesomd, die het kader vormen voor de rechtmatigheidscontrole door de accountant. De raad wordt voorgesteld het normen- en toetsingskader voor 2022 definitief vast te stellen en het normen- toetsingskader voor 2023 voorlopig vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Gemeentebelangen (6), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (2), VVD (1)
 8. 8

  Het college van burgemeester en wethouders biedt de raad de Kadernota 2024 aan voor het houden van Algemene Beschouwingen. De Kadernota voegt bestaand beleid samen met het collegeprogramma en de meicirculaire.  Spreektijden voor het houden van Algemene Beschouwingen:
  1e termijn 7 minuten per fractie
  2e termijn 3 minuten per fractie


  College: totaal 21 min.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  CDA (3), Gemeentebelangen (6), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (4), PVV (2)
  tegen
  VVD (1)

  Toezeggingen

  Titel
  Onderzoek en planuitwerking toekomstig gemeentehuis (T 2023-37)
 9. 9
  Sluiting