Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad. De raadsgriffie bereidt de vergaderingen van de gemeenteraad, de commissievergadering en andere raadsbijeenkomsten voor en zorgt voor een goed verloop ervan.

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. In de raadsvergaderingen besluit de raad over het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd.

De rekenkamer onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt. En of het uitgevoerde beleid de gewenste resultaten oplevert. Zo ondersteunt de rekenkamer de controlerende taak van de gemeenteraad. De rekenkamer bestaat uit drie externe leden. Zij hebben een onafhankelijke positie binnen de gemeente.