Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Raad

woensdag 29 maart 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Sellingen / Kamer 6 (Raadszaal)

Voorzitter
Jaap Velema
Toelichting

Geluidsverslag raadsvergadering 29 maart 2023
https://www.raadszaaldigitaal.nl/westerwolde/raad/2023/03/29/

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen voor raad en college
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4
  Vragenronde voor raadsleden
 5. 5

 6. 6

  Dit voorstel betreft de afdoening van de ingekomen stukken gericht aan de raad. Het is conform het Reglement van Orde een taak van de agendacommissie een voorstel te doen aan de raad over de afdoening van deze stukken.

 7. 7

  Voor het publiceren van persoonsgegevens op de (openbare) website van de gemeente Westerwolde is het in het belang van bestuurlijke transparantie wenselijk een gedragscode privacy te hebben. Dit voorstel gaat in op hoe de raad rekening houdt met de privacy en hoe hij omgaat met persoonsgegevens.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (5), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (5), PVV (2), VVD (1)

  Beleidsstukken en verordeningen

  Onderwerp
  Gedragscode privacy en publicatie gegevensbeheer
 8. 8

  Geadviseerd wordt kennis te nemen van stukken over visie, organisatieplan en regionaal dekkingsplan van de Brandweerzorg Groningen en een zienswijze in te dienen opdat de te verplaatsen brandweerkazerne in Ter Apel blijft.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (5), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (5), PVV (2), VVD (1)
 9. 9

  Met vaststelling van dit bestemmingsplan wordt het initiatiefnemer mogelijk gemaakt om de bedrijfsactiviteiten aan de Veenweg 23 en 23a te Ter Apel uit te breiden met extra bedrijfsbebouwing op het achtererf in de vorm van een magazijn en kantoor.

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  CDA (3), Gemeentebelangen (5), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (5), PVV (2), VVD (1)
  tegen
  Ecologisch Alternatief (1)
 10. 10

  Met het vaststellen van dit bestemmingsplan wordt geregeld dat zich binnen het pand Rhederweg 49 Bellingwolde, twee wooneenheden mogen bevinden ter vervanging van de voormalige woning Rhederweg 47. Deze woning wordt in het kader van de ‘’rotte kiezen’’ aanpak gesloopt, zoals ook overeengekomen in een vaststellingsovereenkomst. Dit bestemmingsplan geeft hier uitvoering aan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (5), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (5), PVV (2), VVD (1)

  Toezeggingen

  Titel
  Bestemmingsplan Buitengebied 1998 - Rhederweg 49 Bellingwolde (2023-17)
 11. 11

  In het voorgestelde bestemmingsplan Wedderbergen/Wedderveer, partiele herziening worden nieuwe uitgangspunten in juridische en planologische zin vastgelegd, waarmee het mogelijk wordt ten zuiden van het bestaande Villapark Weddermeer 40 recreatiewoningen te bouwen en landschappelijk in te passen.

  Stemuitslag

  voor 79%
  tegen 21%
  voor
  CDA (3), Gemeentebelangen (5), Lijst Hemmen (1), PvdA (5), VVD (1)
  tegen
  Ecologisch Alternatief (1), Groenlinks (1), PVV (2)

  Toezeggingen

  Titel
  Bestemmingsplan Wedderbergen/Wedderveer, partiële herziening (2023-18)
 12. 12

  Voor het afvoeren en toepassen van grond is in alle gemeenten in de provincie Groningen een uniform beleid gemaakt. Zo kunnen we duurzaam en verantwoord met grond omgaan. Dit beleid (Nota Bodembeheer) willen we aanpassen aan de nieuwe wetgeving.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  CDA (2), Gemeentebelangen (5), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (5), PVV (2), VVD (1)
  tegen
  Ecologisch Alternatief (1)

  Beleidsstukken en verordeningen

  Onderwerp
  Nota bodembeheer
 13. 13

  Ingekomen is de begroting voor het jaar 2023 van de Stichting Vesting Bourtange. De begroting sluit met een nadelig resultaat van € 36.865. Dit tekort ontstaat met name door de sterk gestegen energielasten. De begroting wordt ter goedkeuring aan uw raad voorgelegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (4), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (5), PVV (2), VVD (1)

  Toezeggingen

  Titel
  Begroting 2023 - Stichting Vesting Bourtange (2023-19)
 14. 14

  De motie is ingetrokken.

 15. 15

  Stemuitslag

  voor 11%
  tegen 89%
  voor
  PVV (2)
  tegen
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (5), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (5), VVD (1)
 16. 16
  Sluiting