Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

Extra commissie

dinsdag 12 september 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Sellingen / Kamer 6 (Raadszaal)

Voorzitter
Wilt Meendering
Toelichting

Geluidsverslag extra commissievergadering 12 september 2023
https://www.raadszaaldigitaal.nl/westerwolde/commissie/2023/09/12/

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen raadscommissie en college
 3. 3
  Vaststelling agenda
 4. 4.a

  Burgers kunnen conform artikel 16 en 17 van de Verordening op de Raadscommissie inspreken. 


  Voor de "regels" verwijzen wij u naar bijgaande link: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR698752/1

 5. 4.b
  Spreekrecht voor commissieleden
 6. 5

  Westerwolde ontvangt van het Rijk extra geld voor het isoleren en verduurzamen van woningen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het extra geld vooral in te zetten op woningeigenaren met lage inkomens en hoge energielasten. Deze mensen hebben extra hulp nodig omdat zij niet zelf kunnen investeren in het isoleren van hun woning.

 7. 6

  Voorgesteld wordt de ‘Beleidsnotitie verblijfsrecreatie gemeente Westerwolde’ vast te stellen. Deze beleidsnotitie creëert een gelijk speelveld tussen de recreatieondernemers en kan op termijn worden verwerkt in de omgevingsplannen

 8. 7

  Op woensdag 9 november 2022 heeft de raad een motie aangenomen met een voorstel te komen om de verplichte fietspaden “Wedderveer-Blijham” en “Wedde-Vriescheloo” in 2023 op een aanvaardbaar niveau te brengen. Het college heeft de mogelijkheden onderzocht en doet een voorstel om de motie uit te voeren.

 9. 8

  Oud papier wordt door diverse verenigingen, kerkgemeenschappen en scholen in de gemeente Westerwolde ingezameld. Voor het inzamelen ontvangen de verenigingen een garantie vergoeding. Voorgesteld wordt om de garantie vergoeding te verhogen

 10. 9

  a. Jaarstukken 20222


  Voorgesteld wordt kennis te nemen van de jaarstukken van Stichting Vesting Bourtange. De jaarstukken sluiten met een positief resultaat van € 165.000. De stichting doet geen beroep op een gemeentelijke bijdrage. De controlerend accountant heeft een getrouwheidsverklaring afgegeven bij de jaarrekening.
  b. Begroting 2024


  Voorgesteld wordt de begroting 2024 van Stichting Vesting Bourtange goed te keuren. De begroting sluit met een positief resultaat van € 3.000. De stichting doet geen beroep op een gemeentelijke bijdrage

 11. 11
  Sluiting