Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

Commissie

woensdag 8 maart 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Sellingen / Kamer 6 (Raadszaal)

Voorzitter
Wilt Meendering
Toelichting

Geluidsverslag commissievergadering 8 maart 2023
https://www.raadszaaldigitaal.nl/westerwolde/commissie/2023/03/08/

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen raadscommissie en college
 3. 3
  Vaststelling agenda
 4. 4.b
  Spreekrecht voor commissieleden
 5. 5

 6. 6

  Voor het publiceren van persoonsgegevens op de (openbare) website van de gemeente Westerwolde is het in het belang van bestuurlijke transparantie wenselijk een gedragscode privacy te hebben. Dit voorstel gaat in op hoe de raad rekening houdt met de privacy en hoe hij omgaat met persoonsgegevens.

 7. 7

  Met vaststelling van dit bestemmingsplan wordt het initiatiefnemer mogelijk gemaakt om de bedrijfsactiviteiten aan de Veenweg 23 en 23a te Ter Apel uit te breiden met extra bedrijfsbebouwing op het achtererf in de vorm van een magazijn en kantoor.

 8. 8

  Met het vaststellen van dit bestemmingsplan wordt geregeld dat zich binnen het pand Rhederweg 49 Bellingwolde, twee wooneenheden mogen bevinden ter vervanging van de voormalige woning Rhederweg 47. Deze woning wordt in het kader van de ‘’rotte kiezen’’ aanpak gesloopt, zoals ook overeengekomen in een vaststellingsovereenkomst. Dit bestemmingsplan geeft hier uitvoering aan.

 9. 11

  Geadviseerd wordt kennis te nemen van stukken over visie, organisatieplan en regionaal dekkingsplan van de Brandweerzorg Groningen en een zienswijze in te dienen opdat de te verplaatsen brandweerkazerne in Ter Apel blijft.

 10. 12

  Ingekomen is de begroting voor het jaar 2023 van de Stichting Vesting Bourtange. De begroting sluit met een nadelig resultaat van € 36.865. Dit tekort ontstaat met name door de sterk gestegen energielasten. De begroting wordt ter goedkeuring aan uw raad voorgelegd.

 11. 13
  Sluiting