Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

Commissie

woensdag 10 mei 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Sellingen / Kamer 6 (Raadszaal)

Voorzitter
Wilt Meendering
Toelichting

Geluidsverslag commissievergadering 10 mei 2023
https://www.raadszaaldigitaal.nl/westerwolde/commissie/2023/05/10/


Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen raadscommissie en college
 3. 3
  Vaststelling agenda
 4. 4.a

 5. 4.b
  Spreekrecht voor commissieleden
 6. 5

 7. 6

  De in 2019 vastgestelde beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens is geëvalueerd en thans wordt voorgesteld een aangepast beleidskader voor zonne- en windenergie 2023 – 2027 vast te stellen.

 8. 7

 9. 8

  Op 16 december jl. heeft het Veiligheidsberaad, mede op advies van de Bestuurlijke Advies Commissie Brandweer, het principebesluit genomen tot het oprichten van een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s, die dekking biedt voor in ieder geval de niet-verzekerbare aanspraken na dienstongevallen. Het definitieve besluit wordt niet eerder genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.

 10. 9

 11. 10

  De actualisatie begroting 2023 en de concept beleidsbegroting 2024 inclusief financieel meerjarenperspectief van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen(VRG) worden ter zienswijze aangeboden. Het voorstel wordt gedaan om geen zienswijze hierop in te dienen.

 12. 11

  Op woensdag 9 november 2022 heeft de raad een motie aangenomen met een voorstel te komen om de verplichte fietspaden “Wedderveer-Blijham” en “Wedde-Vriescheloo” in 2023 op een aanvaardbaar niveau te brengen. Het college heeft de mogelijkheden onderzocht en doet een voorstel om de motie uit te voeren.

 13. 12
  Sluiting