Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

Commissie

woensdag 6 september 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Sellingen / Kamer 6 (Raadszaal)

Voorzitter
Wilt Meendering
Toelichting

Geluidsverslag commissievergadering 6 september 2023
https://www.raadszaaldigitaal.nl/westerwolde/commissie/2023/09/06/

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen raadscommissie en college
 3. 3
  Vaststelling agenda
 4. 4.a

  Burgers kunnen conform artikel 16 en 17 van de Verordening op de Raadscommissie inspreken.


  Voor de "regels" verwijzen wij u naar bijgaande link: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR698752/1

 5. 4.b
  Spreekrecht voor commissieleden
 6. 6

  Met het gevraagde voorbereidingskrediet worden planvorming, onderzoeken etc. bekostigd om te komen tot een verzamelbestemmingsplan voor 10 locaties geschikt voor 21 tot 24 woningen op gemeentelijke gronden.

 7. 8

  In de Kadernota 2024 hebben wij de thema’s uit het collegeprogramma door vertaald naar een nieuwe programma indeling. Deze nieuwe programma-indeling sluit beter aan op de regionale en lokale ambities die de gemeente Westerwolde heeft voor de komende jaren. Vervolgens willen wij deze programma indeling ook gaan hanteren voor de opvolgende financiële documenten binnen de planning & control cyclus (Begroting, Zomernota en Jaarrekening)

 8. 9

  Het college van burgemeester en wethouders geeft minimaal een keer per jaar via de zomernota (tussentijdse rapportage) de raad een tussenstand van de begroting. De zomernota 2023 leidt tot een aantal aanpassingen van de begroting. De raad wordt gevraagd deze begrotingswijzigingen vast te stellen.

 9. 10

  Om ervoor te zorgen dat het centrum in de toekomst aan blijft sluiten bij de behoeften en het centrum haar positie verbetert, gunt de gemeente zichzelf, de inwoners en gebruikers een ambitieus centrumplan in woord en beeld. Hiermee wordt een duidelijke koers geschetst en wordt er tegelijk met heldere en flexibele spelregels ruimte gegeven aan initiatieven vanuit de markt

 10. 11
  Sluiting