Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

Financiële commissie

woensdag 21 juni 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Sellingen / Kamer 6 (Raadszaal)

Voorzitter
Wilt Meendering
Toelichting

Geluidsverslag commissievergadering 21 juni 2023
https://www.raadszaaldigitaal.nl/westerwolde/commissie/2023/06/21/

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen raadscommissie en college
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4.a
  Spreekrecht voor burgers over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen
 5. 4.b
  Spreekrecht voor commissieleden
 6. 5

  Om in de verordening op te nemen dat de afstemmingsgroep financiën eerste overlegpartner wordt van de Rekenkamer dient de Verordening op de Afstemmingsgroep Financiën aangepast te worden.

 7. 6

  Het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde bieden de raad ter vaststelling de jaarstukken 2022 van de gemeente aan. De jaarrekening betreft alle baten en lasten van de gemeente. Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over de inhoudelijke en financiële resultaten over 2022.

 8. 7

  De raad stelt elk jaar het normen- en toetsingskader vast. Hierin staan verordeningen en beleidsregels opgesomd, die het kader vormen voor de rechtmatigheidscontrole door de accountant. De raad wordt voorgesteld het normen- en toetsingskader voor 2022 definitief vast te stellen en het normen- toetsingskader voor 2023 voorlopig vast te stellen.

 9. 8
  Sluiting