Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

Commissie

woensdag 6 maart 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Sellingen / Kamer 6 (Raadszaal)

Voorzitter
Wilt Meendering
Toelichting

Geluidsverslag commissievergadering 6 maart 2024


https://www.raadszaaldigitaal.nl/westerwolde/commissie/2024/03/06/

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen raadscommissie en college
 3. 3
  Vaststelling agenda
 4. 4.a

  Burgers kunnen conform artikel 16 en 17 van de Verordening op de Raadscommissie inspreken.  Voor de "regels" verwijzen wij u naar bijgaande link:
  https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR698752/1

 5. 4.b
  Spreekrecht voor commissieleden
 6. 5

 7. 8

  Met dit bestemmingsplan wordt de bestemming ‘Agrarisch’ van een voormalige pluimveehouderij omgezet naar ‘Wonen’ en ‘Bedrijf’.

 8. 9

  Vaststellen facetbestemmingsplan waarmee woningsplitsing gereguleerd wordt en verkamering verboden.

 9. 10

  In de zomer van 2023 is het dak van CBS de Verrekijker in Ter Apel onveilig verklaard. Het schoolbestuur heeft een spoedaanvraag onderwijshuisvesting ingediend. Daarnaast wordt verzocht een principebesluit te nemen voor nieuwbouw van de school en voor de verdere uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan een budget voor projectleiding beschikbaar te stellen. Tenslotte wordt de raad verzocht budget beschikbaar te stellen voor de tijdelijke onderwijshuisvesting en de inzet van een projectleider onderwijshuisvesting.

 10. 11

  De gemeenteraden in de provincie Groningen en Provinciale Staten willen door het aangaan van een lichte gemeenschappelijke regeling de bestaande samenwerking op het gebied van de uitvoering van Nij begun, de reactie van het kabinet op het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aard- gaswinning Groningen, verstevigen.

 11. 12
  Sluiting