Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

Commissie

woensdag 3 april 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Sellingen / Kamer 6 (Raadszaal)

Voorzitter
Eize Hoomoedt
Toelichting

Geluidsverslag commissievergadering 3 april 2024


https://www.raadszaaldigitaal.nl/westerwolde/commissie/2024/04/03/

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen raadscommissie en college
 3. 3
  Vaststelling agenda
 4. 4.b
  Spreekrecht voor commissieleden
 5. 5

 6. 7

 7. 8

  Met voorliggend bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om het voormalig remisegebouw (Oudeschanskerweg 2) te verbouwen en te gebruiken als een woning. In ruil hiervoor zal op de locatie Hoofdweg 301 een woningbouwmogelijkheid weg bestemd worden. Met dit plan is er geen sprake van planologische toename van het aantal woningen.

 8. 9

  Met voorliggend bestemmingsplan wordt één woning toegevoegd in het bestaand stedelijk gebied van Bourtange.

 9. 10

  Het college heeft op 5 maart 2024 een beschikking vastgesteld waarin bepaalde gronden zijn aangewezen waarop een voorlopig voorkeursrecht van toepassing is (maximaal 3 maanden).
  Dit middel is ingezet bij de voorbereiding van verdere woningbouwontwikkeling in Ter Apel.
  Wil de gemeente gebruik blijven maken van het voorkeursrecht, dan is het noodzakelijk dat de gemeenteraad een definitieve beschikking vaststelt.

 10. 11

  Het college heeft 5 maart 2024 een beschikking vastgesteld waarin een perceel grond is aangewezen waarop een voorlopig voorkeursrecht van toepassing is (maximaal 3 maanden).
  Wil de gemeente gebruik blijven maken van het voorkeursrecht, is het noodzakelijk dat de gemeenteraad een definitieve beschikking vaststelt.

 11. 12

  De re-integratieverordening dient geactualiseerd te worden in verband met onder andere de Breed Offensief Participatiewet. “Breed Offensief” is een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten.

 12. 13
  Sluiting