Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Raad

woensdag 27 maart 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Leendert Klaassen
Toelichting

Geluidsverslag raadsvergadering 27 maart 2024
https://www.raadszaaldigitaal.nl/westerwolde/raad/2024/03/27/

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  De fractie van Gemeentebelangen heeft aangegeven een extra plaatsvervangend lid van de raadscommissie te willen voordragen. De raad wordt voorgesteld om het betreffende plaatsvervangende lid van deze commissie te benoemen.

 3. 3
  Mededelingen voor raad en college
 4. 4
  Vaststellen agenda
 5. 5

  Toezeggingen

  Titel
  Betalen zorgpremie (2024-06)
  Meldingsknop website rook- en stankoverlast (2024-05)
 6. 6

  De wnd. burgemeester informeert de raad over de recente ontwikkelingen in Ter Apel.

 7. 7

 8. 8

  Dit voorstel betreft de afdoening van de ingekomen stukken gericht aan de raad. Het is conform het Reglement van Orde een taak van de agendacommissie een voorstel te doen aan de raad over de afdoening van deze stukken.


  Inwoners kunnen de ingekomen stukken bij de griffie opvragen via griffie@westerwolde.nl.

 9. 9

  De Lange Termijn Agenda van de raad (LTA) is een instrument van de raad en is opgenomen in het raadsinformatiesysteem Ibabs. In de LTA worden de te bespreken onderwerpen in de raad vermeld. Daarnaast worden in separate overzichten de toezeggingen, moties en schriftelijke vragen geplaatst. Vanuit het college of de organisatie wordt een voorstel tot afdoening van de toezeggingen, moties en schriftelijke vragen gedaan, onder voorbehoud van besluitvorming door de raad.

 10. 10

  Met de vaststelling van dit bestemmingsplan wordt de mogelijkheid gecreëerd om maximaal 2 woningen te bouwen op het voormalige schoolplein aan de Oude Kampenweg te Sellingen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (5), PVV (2), VVD (1)
 11. 11

  Met voorliggende bestemmingsplan wordt de bestemming in lijn met de in het verleden verleende vergunningen gewijzigd van ‘Agrarisch 1’ naar deels ‘Bedrijf – dierenpension’ en deels ‘Agrarisch – 2’.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (5), PVV (2), VVD (1)
 12. 12

  In de zomer van 2023 is het dak van CBS de Verrekijker in Ter Apel onveilig verklaard. Het schoolbestuur heeft een spoedaanvraag onderwijshuisvesting ingediend. Daarnaast wordt verzocht een principebesluit te nemen voor nieuwbouw van de school en voor de verdere uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan een budget voor projectleiding beschikbaar te stellen. Tenslotte wordt de raad verzocht budget beschikbaar te stellen voor de tijdelijke onderwijshuisvesting en de inzet van een projectleider onderwijshuisvesting.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (5), PVV (2), VVD (1)
 13. 13

  Met dit bestemmingsplan wordt de bestemming ‘Agrarisch’ van een voormalige pluimveehouderij omgezet naar ‘Wonen’ en ‘Bedrijf’.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (5), PVV (2), VVD (1)
 14. 14

  Vaststellen facetbestemmingsplan waarmee woningsplitsing gereguleerd wordt en verkamering verboden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (5), PVV (2), VVD (1)
 15. 15

  De gemeenteraden in de provincie Groningen en Provinciale Staten willen door het aangaan van een lichte gemeenschappelijke regeling de bestaande samenwerking op het gebied van de uitvoering van Nij begun, de reactie van het kabinet op het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aard- gaswinning Groningen, verstevigen.

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  CDA (2), Gemeentebelangen (6), Groenlinks (1), Lijst Hemmen (1), PvdA (5), VVD (1)
  tegen
  Ecologisch Alternatief (1), PVV (2)

  Beleidsstukken en verordeningen

  Onderwerp
  Gemeenschappelijke regeling ter bevordering democratische verankering raden en staten Nij begun
 16. 16
  Sluiting