Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Raad

woensdag 24 april 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Leendert Klaassen
Toelichting

Geluidsverslag raadsvergadering 24 april 2024
https://www.raadszaaldigitaal.nl/westerwolde/raad/2024/04/24/

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen voor raad en college
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4
  Vragenronde voor raadsleden
 5. 5

  De burgemeester informeert de raad over de recente ontwikkelingen in Ter Apel

 6. 6

 7. 7

  Dit voorstel betreft de afdoening van de ingekomen stukken gericht aan de raad. Het is conform het Reglement van Orde een taak van de agendacommissie een voorstel te doen aan de raad over de afdoening van deze stukken.

 8. 8

  De Lange Termijn Agenda van de raad (LTA) is een instrument van de raad en is opgenomen in het raadsinformatiesysteem Ibabs. In de LTA worden de te bespreken onderwerpen in de raad vermeld. Daarnaast worden in separate overzichten de toezeggingen, moties en schriftelijke vragen geplaatst. Vanuit het college of de organisatie wordt een voorstel tot afdoening van de toezeggingen, moties en schriftelijke vragen gedaan, onder voorbehoud van besluitvorming door de raad.

 9. 9

  Voorliggend bestemmingsplan is benodigd vanwege een planologische bescherming van een ondergrondse kabelverbinding van 110kV vanaf de gemeentegrens tot hoogspanningsstation Musselkanaal op Bedrijvenpark Zuid Groningen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Lijst Hemmen (1), PvdA (5), PVV (2)
 10. 10

  Met voorliggend bestemmingsplan wordt één woning toegevoegd in het bestaand stedelijk gebied van Bourtange.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Lijst Hemmen (1), PvdA (5), PVV (2)
 11. 11

  Het college heeft op 5 maart 2024 een beschikking vastgesteld waarin bepaalde gronden zijn aangewezen waarop een voorlopig voorkeursrecht van toepassing is (maximaal 3 maanden).
  Dit middel is ingezet bij de voorbereiding van verdere woningbouwontwikkeling in Ter Apel.
  Wil de gemeente gebruik blijven maken van het voorkeursrecht, dan is het noodzakelijk dat de gemeenteraad een definitieve beschikking vaststelt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Lijst Hemmen (1), PvdA (5), PVV (2)
 12. 12

  Het college heeft 5 maart 2024 een beschikking vastgesteld waarin een perceel grond is aangewezen waarop een voorlopig voorkeursrecht van toepassing is (maximaal 3 maanden).
  Wil de gemeente gebruik blijven maken van het voorkeursrecht, is het noodzakelijk dat de gemeenteraad een definitieve beschikking vaststelt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Lijst Hemmen (1), PvdA (5), PVV (2)
 13. 13

  De re-integratieverordening dient geactualiseerd te worden in verband met onder andere de Breed Offensief Participatiewet. “Breed Offensief” is een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Lijst Hemmen (1), PvdA (5), PVV (2)

  Beleidsstukken en verordeningen

  Onderwerp
  Reïntegratieverordening
 14. 14

  Met voorliggend bestemmingsplan wordt één woning toegevoegd aan de lokale woningvoorraad van Morige (Blijham).

  Stemuitslag

  voor 28%
  tegen 72%
  voor
  CDA (3), Lijst Hemmen (1), PvdA (1)
  tegen
  Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), PvdA (4), PVV (2)
 15. 15

  Met voorliggend bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om het voormalig remisegebouw (Oudeschanskerweg 2) te verbouwen en te gebruiken als een woning. In ruil hiervoor zal op de locatie Hoofdweg 301 een woningbouwmogelijkheid weg bestemd worden. Met dit plan is er geen sprake van planologische toename van het aantal woningen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), Ecologisch Alternatief (1), Gemeentebelangen (6), Lijst Hemmen (1), PvdA (5), PVV (2)
 16. 16
  Sluiting