Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Beleidskader zonne- en windenergie 2023-2027 (T 2023-24)

ID

86

Titel

Beleidskader zonne- en windenergie 2023-2027 (T 2023-24)

Agendapunt
Raadscommissie 2023 (6. Beleidskader zonne- en windenergie 2023-2027)
woensdag 10 mei 20:00 tot 23:00
Sellingen / Kamer 6 (Raadszaal)
Toezegging

De wethouder zegt het volgende toe:

 • de notitie beleidskader op blz. 22 - 4.2.1 30 ha te wijzigen in 10 ha;
 • een overzicht te geven van de stimuleringsmaatregelen voor realisatie zon op dak;
 • op verzoek Ecologisch Alternatief, om voor beoordeling aanleg en beheerplan ecoloog provincie toe te voegen, wordt teruggekomen;
 • te onderzoeken of de houten windmolens die in Groningen worden gemaakt in het beleidskader opgenomen kunnen worden;
 • in 2026 een tussenstand te geven in hoeverre de opgave opwekken duurzame energie in Westerwolde voor 2030 gehaald wordt inclusief een doorkijk of de opgave voor 2036 gehaald wordt
 • legenda te maken voor de verschillende gebruikte eenheden
 • te onderzoeken of de huidige infrastructuur voldoet na in gebruik name nieuw station van Tennet.
 • memo pijnlijntrajecten de commissie toe te doen komen
Raadsleden of commissieleden
 • Edith van der Horst
 • Eize Hoomoedt
 • Erik Geukes
 • Herma Hemmen
 • Klaas Buigel
 • Seine Lok
Portefeuillehouder
 • Saskia Ebbers
Deadline

23-5-2023

Stand van zaken
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)