Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Lange Termijn Agenda

Centrumregeling Veilig Thuis

ID
25
Onderwerp
Centrumregeling Veilig Thuis
Omschrijving
De 10 Groninger gemeenten maken gezamenlijk beleid, gericht op het duurzaam beƫindigen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij de uitvoering van dit beleid speelt o.a. Veilig Thuis Groningen (VTG) een belangrijke rol. Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg en het bestuurlijk OOGO (hierna: DB PG&Z/bOOGO), komt nu met een verbetervoorstel. Dit betreft het aangaan van een centrumregeling voor de taken van VTG. Met de centrumregeling worden o.a. betere afspraken gemaakt over het subsidieverleningsproces, de verantwoording en de overlegstructuur. Voorgesteld wordt hiervoor geen zienswijze in te dienen.
Streefdatum raad
28-6-2023
Wethouder
  • Wietze Potze
Programma
Programma 6 - Sociaal Domein
Afdeling/manager
Sociaal Domein
Besluitvorming raad
Besluitvorming raad
Datum raad
28-6-2023
Stand van zaken