Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Lange Termijn Agenda

Meerjarenbegroting 2024-2027 en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer

ID

66

Onderwerp

Meerjarenbegroting 2024-2027 en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer

Omschrijving

De gemeente Westerwolde werkt voor het Publiek Vervoer samen met alle gemeenten in Groningen en Drenthe en het OV-bureau. Samen maken we deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe (GR Publiek Vervoer). Er zijn drie vormen van Publiek Vervoer waarvoor we als gemeente verantwoordelijk zijn: Wmo-vervoer, Leerlingenvervoer en de buurtbussen. De GR heeft een ontwerp-meerjarenbegroting gemaakt voor de jaren 2024-2027. Hierin staat welke acties GR Publiek Vervoer wil uitvoeren en hoe dit moet worden betaald. De GR Publiek Vervoer houdt zich aan de Wet gemeenschappelijke regelingen. Deze wet is in 2022 veranderd. Daarom is een voorstel gemaakt om de gemeenschappelijke regeling aan te passen. Verder worden de Jaarstukken 2022 en de Kaderbrief 2024 gedeeld

Streefdatum raad

28-6-2023

Wethouder
  • Saskia Ebbers
Programma

Programma 6 - Sociaal Domein

Afdeling/manager

Sociaal Domein

Besluitvorming raad
Niet besluitvorming raad
Datum raad
Stand van zaken
Bijlage(n)