Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Lange Termijn Agenda

Financiële stukken Veiligheidsregio Groningen

ID
195
Onderwerp
Financiƫle stukken Veiligheidsregio Groningen
Omschrijving
De actualisatie begroting 2024 en de concept beleidsbegroting 2025 van de Veiligheidsregio Groningen worden ter zienswijze aangeboden. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen. Op 19 april 2024 heeft de Veiligheidsregio Groningen de jaarstukken 2023 aangeleverd. In het jaarverslag wordt op hoofdlijnen verantwoording afgelegd over de in de begroting geformuleerde doelen. De jaarrekening is voornamelijk financieel van aard en geeft inzicht in het financiƫle resultaat per programma inclusief de bestemming van het resultaat
Streefdatum raad
3-7-2024
Wethouder
  • Harm Jan Kuper
Programma
8. Organisatie & Bestuur
Afdeling/manager
Dienstverlening
Besluitvorming raad
Besluitvorming raad
Datum raad
3-7-2024
Stand van zaken