Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Lange Termijn Agenda

Meerjarenbegroting 2025-2028 en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer

ID
142
Onderwerp
Meerjarenbegroting 2025-2028 en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer
Omschrijving
De gemeente Westerwolde werkt voor het Publiek Vervoer (WMO-vervoer, leerlingenvervoer en buurtbussen) samen met alle gemeenten in Groningen en Drenthe en het OV-bureau in de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe. De GR heeft een Ontwerpbegroting gemaakt voor de jaren 2025-2028 waarop de raad een zienswijze kan indienen. Daarnaast worden de Jaarstukken 2023, de begrotingswijziging 2024 en de Kaderbrief 2025 aangeboden. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 gewijzigd. Daarom zijn ook een paar aanpassingen in de regeling noodzakelijk
Streefdatum raad
3-7-2024
Wethouder
  • Saskia Ebbers
Programma
1. Gezond en gelukkig in Westerwolde
Afdeling/manager
Sociaal Domein
Besluitvorming raad
Besluitvorming raad
Datum raad
3-7-2024
Stand van zaken