Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Lange Termijn Agenda

Brandweerzorg Groningen 2030

ID

82

Onderwerp

Brandweerzorg Groningen 2030

Omschrijving

De brandweerzorg in Groningen staat voor grote uitdagingen. Aan de ene kant wordt verwacht dat de uitrukken van de brandweer toenemen en complexer worden door ontwikkelingen als klimaatverandering, energietransitie en vergrijzing. Aan de andere kant moet de paraatheid met minder mensen in stand worden gehouden door (eveneens) vergrijzing en krimp. Daarnaast volgen ontwikkelingen in de samenleving elkaar steeds sneller op en haken ze op elkaar in, waardoor het lastiger wordt op veranderingen te anticiperen. Om deze uitdagingen aan te gaan, heeft de VRG de afgelopen tijd gewerkt aan een beleidspakket Brandweerzorg 2030. Met dit pakket zet de brandweerorganisatie een stap naar voren.
Op 8 december 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen(VRG) besloten de Visie Brandweerzorg Groningen 2030, het Organisatieplan Brandweerzorg Groningen 2023-2026 en het Regionaal Dekkingsplan Brandweerzorg Groningen 2023-2026 voorlopig vast te stellen en aan de raden van de deelnemende gemeenten voor te leggen voor een zienswijze.

Streefdatum raad

29-3-2023

Wethouder
  • Jaap Velema
Programma

Programma 1 - Veiligheid

Afdeling/manager

Dienstverlening

Besluitvorming raad
Besluitvorming raad
Datum raad

29-3-2023

Stand van zaken